Jan 10

Подходящи Детски Дрехи за Градината

Как да изберем подходящи Детски Дрехи за градината?

Ура!!! Детето Ви е “прието” в детската градина след година чакане (поне)…
Представяте ли си – демографски срив, намаляване на раздаемостта, а за сметка на това детските градини са препълнени! Как става този фокус!?
Отговор: В България всичко е възможно… Уви.

Но, да се върна  на темата – как да изберем Качествени Детски Дрехи за нашето дете, които да са подходящи за носенен в детската градина?

Ето няколко въпроса, на които трябва да си отговорим:

подходящи Детски дрехи за градина

подходящи Детски дрехи за градина

  1. Дали ще му е комфортно с тях? Все пак цял ден ще е с тези дрешки;
  2. Дебели или тънки, подплатени или не? Това зависи от сезона и от отоплението в детската градина;
  3. Какъв цвят? Желателно е да не са бели, защото на 5-тата минута вече ще са с друг цвят ;)
  4. От каква материя – памук, вълна, полиестер..? Най – подходящо е детските дрешки да са от естествена материя, защото дететото ни ще бяга и ще се поти;
  5. Ще излиза ли навън в двора на градината? Ако времето позволява е добре да предвидим жилетка, елек или грейка, която да стои в шкафчето.

И накрая за всеки случай оставете 2-ри комплект Детски Дрехи… Знаем си го нашият ‘хулиган” или нашата “маша” ;)

Детски Магазин Касида предлага Детски Дрехи и качествени детски обувки, изработени от висококачествени естествени материали, чиито модели са напълно съобразени със спецификата на детската физика.

Dec 11

Качествени Детски дрехи

Качествени Детски дрехи

Качествени Детски дрехи

За всеки родител е важно да подбере Качествени Детски Дрехи.
Ние родителите не се замисляме върху този факт, но при всяко посещение в магазин, не само оглеждаме различните марки, дизайни, картинки, ефекти по дрехите, но може би първият ни въпрос е “Качествени ли са дрехите? “.
След това следва “Какво производство са?” .

Да – така е. Изборът на  детски дрехи зависи до голяма степен от това дали сме убедени, че тази дреха е качествена!!

В Онлайн пространството има много различни магазини, които предлагат детски стоки. Но знаем ли наистина на кого да се доверим?!

Затова от личен опит Ви препоръчвам детски магазин Касида – магазин за детски усмивки. И нали ако детето Ви е доволно сте доволни и Вие родителите!

May 18

Най качествените детски дрехи

Освен обикновени ситуации за проследяване поведението на учениците в тях и формиране на уменията им да постъпват вежливо и тактично, използвахме и проблемни ситуации, които целяха раздвижване мисълта на учениците и задълбочаването им в смисъла на правилото. Те се обличат с детски дрехи по последна мода.Детските дрехи са най хубавото което някога са имали.Обикновено бяха преднамерени ситуации с предварително обявена възможност децата да избират един от вариантите на поведение. Могат да се прилагат и непреднамерено – за наблюдение от възпитателя (или експериментатора) кои варианти ще изберат децата, участващи в експеримента.

Примери

Проблемна ситуация за вежливост.

На учениците се разказва, че едно дете нарушава правилата за културно поведение в училище (драска небрежно по дъската или по чина, замърсява пода, блъска се и др.). Другарчето му вижда това и му се скарва да не постъпва така, като го удря, дърпа за косите, обижда го, вследствие на което първото се разплаква. И двете отиват да се оплакват на учителката си. Накрая се задават въпросите: “Кое от тях е постъпило правилно? Защо? Как бихте постъпили вие?

Проблемни ситуации за отзивчивост.

а)    В час по рисуване едно от децата не си е донесло необходимите принадлежности. Кой ще му услужи? Кой друг няма? (Може да се посочи броят на децата по съответния признак – отзовали се, не се отзовали).

б)    Всички са на двора и участват в интересна игра. Появява се учител и пита дали има желаещ да му помогне за някаква не особено приятна дейност в класната стая или в (някой кабинет) друго място. Проследява се кои се отзовават и кои предпочитат да останат в играта.

Проблемни ситуации за тактичност.

а)    Вие искате да съобщите нещо на класния си ръководител, но в момента той е на двора и разговаря с родители (или с друг учител). Как ще постъпите? Отбелязва се броят на децата, които ще заговорят направо и кои ще изчакат удобен момент.

б)    Ваш съученик по време на междучасие изведнъж се разплаква. Кой как ще постъпи в момента? Как ще го попитате, как ще се отнесете към случая или към нещастието на другарчето си, ако го узнаете?

в)    На децата се дава да обсъдят интересно събитие, гледан филм, четена книга и г. н. Проследява се участието на отделните деца в свободния разговор, вземане на думата, изслушване до края на говорещия в момента и rip.

Проблемна ситуация за акуратност.

Децата са обещали (за определен празник или друг повод) да украсят класната стая или училищния салон. Те работят усърдно, защото обещаният срок наближава. Но случва се така, че по същото
153